منو
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 47 دریافت شده
خواننده : سینا سرلك
شاعر : خیام
آواز اخلاقی و عرفانی با حضور تکخوان و گروه آکاپلا

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده
در سایه ی گل نشین که بسیار این گل
در خاک فرو ریزد و ما خاک شده

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی