منو
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 65 دریافت شده
شاعر : خیام
خواننده : سینا سرلك
آواز اخلاقی و عرفانی با حضور تکخوان و گروه آکاپلا

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یک دم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر فنا درگذریم
با هفت هزار سالگان سر به سریم

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی