منو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 242 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی با حضور خواننده و گروه آکاپلا

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی