منو
ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم

ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 2600 دریافت شده
خواننده : علیرضا قربانی
شاعر : مولوی
آواز اخلاقی و عرفانی

ای توبه ام شکسته، از تو کجا گریزم
ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم
ای نور هر دو دیده بی‌ تو چگونه بینم
وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم
ای شش جهت ز نورت چون آینه‌ ست شش رو
وی روی تو خجسته، از تو کجا گریزم
دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته
جان نیز گشت خسته، از تو کجا گریزم
ای نور هر دو دیده بی‌ تو چگونه بینم
وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم
گر بندم این بصر را ور بگسلم نظر را
از دل نه‌ ای گسسته، از تو کجا گریزم

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی