منو
اگر دنیا به دیدارت بهشت است

اگر دنیا به دیدارت بهشت است

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 271 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

اگر دنیا به دیدارت بهشت است
نشان کافریت است و چه زشت است
گر ایمانت بود دنیا نجویی
که شد کار نکوکاران نکویی
اگر دانادلی دانی در این جای
به زندانی و داری بند بر پای
بکوشی تا از آن یابی رهایی
شوی آزاد و بال و پر گشایی
به زندان دل نبندد غیر نادان
که دنیا سجن و آزادی ست ایمان
شنیدستی نشان مومنان چیست
هوای عالم دیگر که باقی ست
به زندان خو مگیر و رو به راه آر
ز فانی بگذر و باقی به دست آر

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی