منو
آن یار کز و خانه ما جای پری بود

آن یار کز و خانه ما جای پری بود

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 548 دریافت شده
خواننده : حسام الدین سراج
شاعر : حافظ
آواز اخلاقی و عرفانی

آن یار کز و خانه ما جای پری بود
سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش
بیچاره ندانست که یارش سفری بود
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی