منو
ای وصالت آرزوی عاشقان

ای وصالت آرزوی عاشقان

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 200 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

ای وصالت آرزوی عاشقان
وی خیالت پیش روی عاشقان
هرکجا کردم نظر بالا و پست
جلوه ای از روی زیبای تو هست
خرقه پوشان محو رخسار تواند
باده نوشان مست دیدار تواند
هم بود در هردلی ماوای تو
هم بود در هرسری سودای تو
حرفی از اسرار عشقم یاد ده
هم بسوزان هم مرا بر باد ده

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی