منو
ای تو را بر سرو و گل در جلوه پنهان رازها

ای تو را بر سرو و گل در جلوه پنهان رازها

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 131 دریافت شده
با اجرای حسام الدین سراج

ای تو را بر سرو و گل در جلوه پنهان رازها
سرو را در سایه ی قد تو در سر نازها
بس که می خوانند دل ها را به کویت هرنفس
بلبلان را در گلستان ها گرفت آوازها
جانم از تن می پرد هردم ز شوق روی تو
بر سر آتش بود پروانه را پروازها
در تماشای مه رویت فغانی را چو شمع
بر زبان آتشین شب ها گره شد رازها
ای تو را بر سرو و گل در جلوه پنهان رازها
سرو را در سایه ی قد تو در سر نازها

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی