منو
بیایید ای رفیقان عاشقانه

بیایید ای رفیقان عاشقانه

  • 1 تعداد قطعات
  • 8 دقیقه مدت قطعه
  • 31 دریافت شده
خواننده : محمد گلریز
آواز اخلاقی و عرفانی با حضور گروه هم خوان

بیایید ای رفیقان ، عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه
چو روز از مشرق خاطر برآریم
فروزان مهر آن ماه یگانه
چو شب گردد چراغ مهر خاموش
بیفروزیم شمعی عاشقانه
به گرد شهر با یاد رخ دوست
سحر سازیم اندوه شبانه
همراه خود نسیم سبا می رد مرا
یارب چو بوی گل به کجا می برد مرا
با بال شوق ذره به خورشید می رسد
پرواز دل به خدا می برد مرا
به فیض صحبت جانانه ی ما
دهد جان را حیات جاودانه
به لطف ایزد و انفاس پاکان
بیاساییم از آشوب زمانه
مرا بانگ شب و آه سحر ده
به فریاد نی و چنگ و چغانه
الهی صحبت آن پاکدل جو
که از کوی نگار آرد نشانه

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی