منو
ای دل غم عشق از برای من و توست

ای دل غم عشق از برای من و توست

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 113 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

ای دل غم عشق از برای من و توست
سر در خط او نه که سزای من و توست
تو چاشنی درد نداری ور نه
یک دم غم دوست خون بهای من و توست

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی