منو
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 1034 دریافت شده
خواننده : شهرام ناظری
شاعر : مولوی
آواز اخلاقی و عرفانی

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها
زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا
زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد
زان سوی او چندان کشش ، چندان کشش چندان عطا
چندین چشش از بهر چه ، تا جان تلخت خوش شود
چندان کشش از بهر چه تا در رسی در اولیا
چندان دعا تا در نهان ، چندان بنال اندر شبان
کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا
چندان دعا کن در نهان ، چندان بنال اندر شبان
کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی