منو
ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 57 دریافت شده
خواننده : شهرام ناظری
شاعر : حافظ
آواز اخلاقی و عرفانی

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی
اسباب جمع داری و کاری نمی کنی
مشکین از آن نشد دم خلقت که چون سبا
بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی
ترسم از این چمن نبری آستین گل
کز گلبنش تحمل خاری نمی کنی

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی