منو
ولادت امام محمد باقر (ع) مجید بنی فاطمه سال 1397

ولادت امام محمد باقر (ع) مجید بنی فاطمه سال 1397

 • 3 تعداد قطعات
 • 1 دقیقه مدت قطعه
 • 21 دریافت شده
مولودی خوانی ولادت حضرت فاطمه با صدای مجید بنی فاطمه، سال 1397

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 1:34
  دوباره سرم در هوای شماستتمامِ دلم سر سرایِ شماستبه سویِ خدا رفتم و دیده‌امفقط ردِ پا ردِ پایِ شماستخدا هم فقط از شما گفته استگمانم خدا هم خدایِ شماستگدایی برازنده‌یِ ایلِ ماستبرازنده بودن برای شماستندارد تفاوت کجا می‌رسیکه هر انتها ابتدای شماستخیالم از این و از آن راحت استگره‌هام دست دعای شماست
 • 4:54
  گل گفت که من عارض دینی دارمبا آل رسول همنشینی دارمرنگم ز محمد است و بویم ز علی خلق حسن و خوی حسینی دارمجمال منان سلیل احمد شفیع محشر امام باقرکتای محکم خطاب مبرم کلام داور امام باقرخدای مظهر بتول عصکت رسول منظر امام باقرسلام خلقت سلام خالق سلام ما بر امام باقریم عنایت مه ولایت در هدایت چراغ انجمجمال سرمد سمیع احمد فروغ هفتم امام پنجمسروده خالق ثنای او راستوده قرآن مقام او رارسانده جابر ز سوی احمددرود او را سلام او رامسیح خواند دعای او راکلیم گوید کلام او رانماز عاشق رکوع او راسجود او را قیام او رامحبت از ما عنایت از اوارادت از ما کرامت از اوتوسل از ما عنایت از اواطاعت از ما امامت از اوتمام نظمم تمام نذرم تمام نشرم حکایت اوتمام عزمم تمام فکرمتمام ذکرم رضایت اوتمام خطم تمام سیرمتمام راهم هدایت اوتمام بودم تمام هستمتمام دینم ولایت او
 • 4:41
  نور خدا میون آسمون و زمینهامشب ببین چقدر دیدنیه مدینهبازم توی چشام بارون عشقهدلم تا همیشه مدیونه عشقهببین نور خدا دست سجادهبهش یه پسر دست گل دادهدل شادم توی این شب مهتاببه دنیا اومد نوه اربابمولا امام باقر مولا امام باقراز تو مدد می گیرم وارث حلم علیخورشید پنجمین باقر علم نبیبرای پدرت نور چشماشیچه خوبه قیامت تو پیشم باشیآقا به پای تو جون رو می زارمآقا شیعه گیمو از لطفت دارماز عشقت دل دادرم و دلداریتو توی قلب ما حرم داریمولا امام باقر مولا امام باقر

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی