منو
فضـل و کمــال را سنــدِ معتبـــر تویی

فضـل و کمــال را سنــدِ معتبـــر تویی

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 49 دریافت شده
مولودی خوانی ولادت امام جعفر صادق (ع) با صدای مهدی میرداماد، 1390


متن شعر:
فضـل و کمــال را سنــدِ معتبـــر تویی
نخـل قیــام کــرب و بــلا را ثمـر تویی
دریــای شش دُری و سپهـرِ شش آفتاب
یـا پنـج بحـرِ فضل و شرف را گهـر تویی
صدیــقِ اکبـرنــد امـامــان مــا همـه؛
امـا بـه صـدق، از همـه مشهـورتر تویی
میزان: تو و حساب: تو، حشر و صراط: تو
قاضـی تویی، شفیع تـویی، دادگر تـویی
مهر تـو، روح در تـنِ پـاکِ عبـادت است
شـب زنـده‌دارهـای خـدا را سحـر تویی
حجّت در این مقام، تمام است بر همه
بی‌مهـر تـو نمـاز، حـرام است بـر همه
jو وارث تمـــام علــــوم پیـمبــری
قـــرآنِ نــاطقـــی، ولـــی‌اللهِ اکبـــری

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:37

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی