منو
روی پری طلعتان حجاب ندارد

روی پری طلعتان حجاب ندارد

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 21 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت امام رضا (ع) با صدای محمدرضا طاهری، سال 1387

متن شعر:
روی پری طلعتان حجاب ندارد
تاب تماشا صد آفتاب ندارد
نور جمال ار چه گشته مانع دیدن
منع ز چشم است رخ نقاب ندارد
گر چه در آید جمال یار به چشمی
اشک خوراکش شود خواب ندارد
آقا به جان مادرت ما را مرانی از درت
ناخوانده مهمان تواییم
ریزه خور خوان تواییم
دست من و دامان تو چشم من و احسان تو
مست شود هر که دید نرگش مستش
هیچ نیازی به در ناب ندارد
شور و جنون قیمتش حساب ندارد
عشق خطایش به حق عین ثواب است
روز جزا این ثوای جواب ندارد
گر که سؤالی کند ز عشق غریبی
اشک بریز و بگو جواب ندارد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:48

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی