منو
دم آخر با دل مضطر با صبا گویم درد دلها را

دم آخر با دل مضطر با صبا گویم درد دلها را

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 305 دریافت شده
مرثیه سرایی به مناسبت ورود به ماه محرم با صدای مهدی میرداماد

دم آخر با دل مضطر با صبا گویم درد دلها را
که شاید اید به سوی تو گوید او از من شرح این جا را
ندارم من یک نفر همدم یک نفر محرم بین این کوفه
نشسته بر راهت ای دلبر نیزه و خنجر در کمین کوفه
امان ای دل ...
ندارد مهمان در این وادی ز غصه احساس ازادی
شدم خسته دست من بسته تیر وشمشیر بر سر دارم
ز غم گشته اه و واویلا ذکر سوزان اخر کارم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:31

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی