منو
ای راز و نیاز من

ای راز و نیاز من

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 36 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای محمدرضا طاهری، سال 1389

متن شعر:
ای راز و نیاز من
ای سوز و گداز من
مادر زهرا
بود و نبود من
مادر مادر
یاس کبود من
مادر مادر
ای یادت مرا حبیب
هستم بی کس و غریب
بین غم ها
بشنو سوز و آه من
حجره قتله گاه من
خسته تنها
غربت کشیده ام مادر مادر
طعنه شنیده ام مادر مادر
بخت من در خواب شد
سینه ام بی تاب شد
از غم هجر جواد این دل من آب شد
از من برگ و بر زدند
بر قلبم شرر زدند
تا خصانه
گشتم زار و خون جگر
سوی خانه رهسپر
مظلومانه
بودم ابا به سر مادر مادر
دستم روی جگر مادر مادر
بین کوچه دل غمین
از شرار زهر کین
یک قدم می فتم و می نشستم بر زمین

بر مشامم بوی تو
این دل من سوی تو
بین کوچه داشتم
گریه بر پهلوی تو
یاد آن روزی که تو
اوفتادی بر زمین
بر لب تو ناله
یا امیرالمؤمنین

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:18

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی