منو
به گرد پای من امروز لشگری نرسد

به گرد پای من امروز لشگری نرسد

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 110 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت حضرت عبدالله بن الحسن (ع) با صدای منصور ارضی، سال 1387

متن شعر:

به گرد پای من امروز لشگری نرسد
به اوج بال و پرم ، هیچ شهپری نرسد
سوار مرکب عشقم ، رکاب یعنی چه
به این سوار پیاده تکاوری نرسد
به خویش گفتم از این پس تو را نمی بخشم
اگر ارادت تو داد دلبری نرسد
منم که رهبر میدان نوجوانانم
به این حضور حکیمانه رهبری نرسد
میان مقتل مظلوم، یاری اش کردم
به این مقام شریفم، پیمبری نرسد
کمان حرمله با گودی گلویم گفت
به جز تو و علی اصغر به حنجری نرسد
سر مرا به روی سینه ی عمو کندند
مقام ذبح مرا در منا سری نرسد

قطعات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی