منو
مه انجمن یتیم حسن از تبار زهرایم

مه انجمن یتیم حسن از تبار زهرایم

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 53 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع) با صدای منصور ارضی، سال 1390

متن شعر:
مه انجمن یتیم حسن از تبار زهرایم
به حسین قسم توی این حرم یادگار زهرایم
به مجتبی پسرم به مرتضی جگرم
به وقت جون دادنم زهرا اومد به بر
عمو حسین جانم
عمو حسین جانم
عمو حسین جانم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:08

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی