منو
شهادت امام جعفر صادق (ع)، مهدی رسولی

شهادت امام جعفر صادق (ع)، مهدی رسولی

 • 3 تعداد قطعات
 • 16 دقیقه مدت قطعه
 • 73 دریافت شده
مرثیه خوانی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) با صدای مهدی رسولی، سال 1397

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 16:00
  باز هم نوبتِ مدینه شد و در غَمَش باز کربلا می سوخت باز در کوچه ی بنی هاشم خانه ای بین شعله ها می سوخت نیمه شب ریختند درِ خانه، موسپیدی به ریسمان بستند درِ آتش گرفته را اما ناگهان روی کودکان بستند به پَرِ دامنی در این دسته، آتش چوب شعله وَر نگرفت پدر از خانه رفت شکر خدا پهلوی او به میخ در نگرفت نفسش بند آمده نامرد، در پِی خود دوان دوان نَبَرش پیرمرد است می خورد به زمین، بین کوچه کِشان کِشان نبرش شرم از رنگِ این محاسن کن، رحم کُن حال کودکانش را این چنین رفتن و زمین خوردن، درد آورده اُستخوانش را حق بده که به یادِ او انداخت گَرد و خاکی که بر محاسن داشت مادرش را که تا درِ مسجد، داغِ بابا، عزای محسن داشت حق بده که به یادِ او انداخت عرق سردِ روی پیشانیش خونِ رویِ جبینِ جدش را، عمه و رنجِ کوچه گردانیش حق بده که به یادِ او انداخت عمه اش را گُذر گُذر بردند از مسیری که ازدحام آنجاست، بعضی از راهِ تنگ تر بردند روی این کوچه ای که از سنگ است، همه جایش نشانیِ او بود یادِ یک حنجر است این دفعه، نوبتِ روضه خوانی او بود هرچه او بیشتر نَفَس می زد، بیشتر می زدند زینب را تیغ شان مانده بود در گودال، با سپر می زدند زینب را یک نفر در میان گودال و صد نفر می زدند زینب را
 • 7:56
  تُو دنیایی که صد رنگ و محو فکر منافق هاست شیعه پابرجا مونده چون مدیون "قال الصادق" هاست کسی که پای مکتب تو بزرگ شده نظیر نداره تموم دنیا خاک پای "جابر" و "بهلول" و "زراره" منم باید برای مذهبم علمداری کنم منم برا امام حاضرم باید کاری کنم انا سائلکم، معکم معکم میون موج لغزش ها ما مکتبی استواریم چون اعتقاداتمونو از "امام صادق" داریم شیعه حیات جاودانو از نفس شما می گیره شیعه همیشه پای درسِ "مُفَضَّل" و "ابابصیر"ه منم می خوام با علم و معرفت تو رو یاری کنم منم برا امام حاضرم باید کاری کنم انا سائلکم، معکم معکم تا نام و کلام تو هست، تحریف شیعه محاله به شیعه آبرو دادی جلو فرقه های ضالّه معارف اصیلت آقا عالِم اسلامی می سازه جرعه ای از فضائل تو "هشام" و "صفوان" و "معاذه" منم باید چشمه ی نورو تو دلم جاری کنم منم برا امام حاضرم باید کاری کنم انا سائلکم، معکم معکم *** گویم ز امام صادق این تحفه حدیث تا شیعه ی او به لوح دل بنگارد فرمود که بر شفاعت ما نرسد هر کس که نماز را سبک بشمارد "قال الصادق" شیعه ی حسین، بعد هر نماز گریه بر حسین ابکی علی الحسین، مظلوم کربلا نوحوا علی الحسین، مظلوم کربلا
 • 4:29
  واحد ترکی

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی