منو
ولادت حضرت معصومه (س) 91 - مهدی سلحشور

ولادت حضرت معصومه (س) 91 - مهدی سلحشور

 • 4 تعداد قطعات
 • 3 دقیقه مدت قطعه
 • 34 دریافت شده
مدیحه سرایی ولادت حضرت معصومه (س) با صدای مهدی سلحشور، 1391

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 3:37
  سرود - زمین پر از فرشته تا آسمون نوشته خدا از گِلش، گُلی تازه سرشته می باره از آسمون ستاره فیض لطف اللهی می باره اومده زهرا دنیا دوباره اومد نور خدا دوباره به زمین بیا تازه گل ولایت رو ببین اشفعی لنا دلم گرم نگاته، دخیل زائراته توی صحن طلاته دعا کن دلم رو که محتاج دعاته پیش قلبم تو صحن تو آروم کی شده از درگاه تو محروم اشفعی لنا فی الجنه خانم خانم روز جزاء منم منتظرت میدونم که میای همراه مادرت اشفعی لنا
 • 2:53
  دلکمه خوانی - جایی که کوه خضر به زحمت بایستد شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد نزدیک می‌شوم به تو چیزی نمانده است قلبم از اشتیاق زیارت بایستد بانو سلام کاش زمان با همین سلام در آستانه در ساعت بایستد و گردش نگاه تو در بین زائران روی من – این فتاده به لکنت – بایستد تا فارغ از تمام جهان روح خسته‌ام در محضر شما دو سه رکعت بایستد بانو اجازه هست که بار گناه من در کنج صحن این شب خلوت بایستد؟ شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید طاقت نداشت تا به قیامت بایستد آنکس که جای فاطمه در قم نشسته است در روز حشر هم به شفاعت بایستد شاعر : هادی جان فدا
 • 13:26
  مدیحه سرایی - سلام خواهر قران سلام دختر دین سلام خواهـر قـرآن، سلام دختـر دین سلام مــادر عصمت، سـلال? ?یاسین? سلام دختر?طاها? و نور و طور سلام سلام ای گهـرِ هفت بحــر نـور، سـلام تـو وارث شـرف و احتــرام فـاطمــه‌ای تو دختِ موسـیِ کاظـم تمام فاطمه‌ای عجیب نیست کـه بابا به تو سلام کند و یـــا امـــام رضـــا در بــرت قیــام کند تــو پـاره‌ای ز تـن پــاک احمــدی، بانو تــو مـــادرِ قـــمِ آل محمّـــدی، بـانـــو حریـم تـو حــرمِ یــازده امام هُداست مــزار گمشــد? فاطمـه در آن پیداست تـو شـو نکــرده بـرای تـمام خلق، امی تـو زینبِ دگــرِ فاطمـه، بـه شهر قمی بـه حُـرمت حَـرَمت انبیـــا قیـــام کننـد زیـــارتِ حــــرمِ یـــازده امـــام کننـــد تـو چـون امــام رضــا دُرّ هفـت دریایــی بــه اش آل محمــد همیشـه زهــرایی سزد که اهل سماوات،خاک پات شوند خوش آمدی به قم ای اهل قم،فدات شوند خوش آمدی بـه دیار قـم عمـه سادات قـدم قدم به قدومت ز اهـل، قم صلوات به این مقام و این شوکت و این اجلال سـزد امــام رضـــا آیــدت بـه استقبـال عجـب نبـــود اگـــر بـــود از ره تجلیـل ز مــامِ ناقـــ? تـــو روی دوشِ جبــرائیل عجب نبــود کــه آن روز از فــراز فلک، به خـاک‌ بوسیَت آینـد، فـوج فـوجِ ملک عجب نبـود کـه گوینـد اهل قم، یکسر که گشته حضرت صــدّیقه وارد محشر عجب نه اهـل قـم ار افتخـار می‌کردند به جـای شـاخ? گل، سر نثار می‌کردند زنان شهـر قـم از هـر طرف، مقـابل تو ز روی بـام فشاندنـد گـل به محمل تو ز نـاقـه‌ات همگـی احتــرام مـی‌کردند نهاده دست به سینه،سلام می‌کردند به احترام تو قم شاخه شاخه گل آورد جنـایت و ستـم شـــام را تـلافی کـرد به محفلِ تو فشاندند اشک،جای گلاب زدند نالـه که زینب کجــا و بـزم شراب؟ به هــر قـدم صلـواتت نثـــار می‌کردند تو را به خانـ? ?موسی‌ بن‌خزرج? آوردند به بند ناق? تو، دسته دسته چنگ زدند ولی به محمل زینب ز بـام، سنگ زدند قسم به عـزّت تو، ای به مقدمِ تو درود که جـای عمــ? ســادات در خرابـه نبود به سوی عم? تو شامیـان چو رو کردند به جای گل،سرِ نی،هیجده سر آوردند به اجـر ایـن‌ همه ارضِ ادب، کرامت کن به روز حشر،تو از اهل قم، شفاعت کن
 • 8:06
  سرود - شب عشقه به خدا، همه بچه شیعه ها خبر خوش ببرید، برای امام رضا شادی لب بومه، میلاد خانومه دست همه به دامن حضرت معصومه عِطر کوثر یا معصومه، روح محشر یا معصومه یا حضرت معصومه زیر سقف آسموون، می خونن پیر جوون دوباره به شهر قم، پل زده رنگین کمون مدینه غوغا شد، غرق تولا شد مثل شب تولد حضرت زهرا شد غرق در شور شد بیت النور یا حضرت معصومه همه مات کرمش، مست عطر قدمش پادشاهی می کنن، خادم های حرمش زمین چراغونه، ستاره بارونه شب های مژده دادن به نجمه خاتون عشق زینب ، امشب هر شب یا حضرت معصومه

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی