منو
حسن که در جمل حیدرترین است

حسن که در جمل حیدرترین است

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 83 دریافت شده
مولودی خوانی امام حسن مجتبی (ع) با صدای منصور ارضی، سال 1388

متن شعر:
حسن که در جمل حیدرترین است
چو رعد و برق بر عدوان شناسیم
حسن را زینب کبری شناسد
نبی و حیدر و زهرا شناسد
نبی گوید لب خندان حسن جان!
زند بوسه بگوید جان حسن جان!
به لبخندی ملیح و مادرانه
بگوید بانوی قرآن حسن جان!
علی ما بین شکر حق تعالی
بگوید با دل شادان حسن جان!
ملایک همره جبریل گفتند
به قربان تو انس و جان حسن جان!
شده تسبیح و ذکر ما سوی الله
چه در ظاهر چه در پنهان حسن جان!
حسن جان ای حسن جان روزی ماست
که بِین ذکرها این ذکر احلاست
حسن بُشرای باغ مصطفی بود
که از ما قبل خلقت مجتبی بود
)و ما ادرک ما لیلة(شنیدی؟
حسن قدر شب قدر خدا بود
سحر با مادرش می رفت سجده
همیشه محرم خیر النسا بود
کنار مادر خود در مناجات
به هنگام قیامش روی پا بود
دو صد مست به کف پیمانه دارد
همان که هر کسی که شد حسینی
ز لطف او دل دیوانه دارد
خودش فرمود: زوار حسینم
بداند پهلوی من خانه دارد
کریمی که هنوز اندر مدینه
عطا بر هر گدا مردانه دارد
به شهر مادرش که بی مزار است
حرم دارد؟ نه یک ویرانه دارد
الهی مرقدش را ما بسازیم
که تا محشر بر این خدمت بنازیم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:50

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی