منو
مدینه بار دگر شاهد جسارت شد

مدینه بار دگر شاهد جسارت شد

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 57 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت امام جعفر صادق (ع) با صدای منصور ارضی، سال 1387


متن شعر:
مدینه بار دگر شاهد جسارت شد
دوباره آبروی اهل بیت غارت شد
مدینه آبروی شام وکوفه را هم برد
که یک امام کهنسال در اسارت شد
دوباره عهد و وفا در مدینه بشکستند
دوباره دست علی را به ریسمان بستند
دوباره خانه ی وحی و شراره ی آتش
گروه کفر به جمع نفاق پیوستند
دمی که نور خدا را شبانه می بردند
عزیز فاطمه را مخفیانه می بردند
برای غربت او آسمان به گریه نشست
که بی عبا و عمامه ز خانه می بردند
شبی که ابن ربیع خود سوار مرکب بود
امام خسته و کت بسته ذکرْ بر لب بود
دلش برای دل خانواده اش می سوخت
سرشک شیخ الائمه برای زینب بود

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:20

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی