منو
ای سیده نساء عالم

ای سیده نساء عالم

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 51 دریافت شده
مرثیه خوانی وفات حضرت خدیجه با صدای منصور ارضی، سال 1387


متن شعر:
ای سیده نساء عالم
ای همسر باوفای خاتم
ای هم نفس حبیب یزدان
ای همقدم امام قرآن
ای روزه تو صفای روزه
لب تشنگیت بقای روزه
اسلام به خرج تو بقا یافت
کعبه ز نفوس تو صفا یافت
ای آنکه حبیبه خدایی
غمخوار علی مرتضایی
گیرد دل خسته ام سراغت
کاید به مزار بی چراغت
ای سینه سپر به پای احمد
ای سوخته جان برای احمد
در راه رسول در دفاعی
در اوج کمال انقطاعی
زنهای قریش از تو رفتند
بر روی تو درب خانه بستند
از غیر رسول دل بریدی
جز او به خدا کسی ندیدی
از بس به غمش اسیر گشتی
در اوج غنا فقیر گشتی
جان در قدمش گذاشتی تو
حتی کفنی نداشتی تو
محزون تو شد حبیب الله
آمد کفن بهشتی از راه
رفتی رخت نبود نیلی
هرگز به رخت نخورد سیلی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:52

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی