منو
ترجمه فارسی زیارت حضرت رسول (ص) از بعید

ترجمه فارسی زیارت حضرت رسول (ص) از بعید

  • 1 تعداد قطعات
  • 20 دقیقه مدت قطعه
  • 318 دریافت شده
خواننده/دعاخوان : مهدی كاروند
شیوه اجرا : استودیویی
گروه :
مناسبت :
با اجرای مهدی کاروند

شهادت می‌دهم که معبودی جز خدا نیست، یگانه و بی‌شریک است و شهادت می‌دهم که محمّد بنده و رسول اوست و آقای پیشینیان و پسینیان و سرور پیامبران و رسولان است، خدایا بر او و اهل‌بیتش، آن امامان پاک درود فرست.
سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو ای دوست صمیمی خدا، سلام بر تو ای پیامبر خدا، سلام بر تو ای برگزیده خدا، سلام بر تو ای رحمت خدا، سلام بر تو ای منتخب خدا، سلام بر تو ای محبوب خدا، سلام بر تو ای بنده نجیب خدا، سلام بر تو ای خاتم پیامبران، سلام بر تو ای سرور رسولان، سلام بر تو ای قیام کننده به عدالت، سلام بر تو ای فتح کننده خیر، سلام بر تو ای معدن وحی و تنزیل، سلام بر تو ای رساننده پیام از سوی خدا، سلام بر تو ای چراغ پرفروغ؛
سلام بر تو ای مژده ده، سلام بر تو ای بیم‌دهنده، سلام بر تو ای هشداردهنده، سلام بر تو ای نور خدا که به آن روشنی جویند، سلام بر تو و بر اهل‌بیت پاک و پاکیزه و راهنما و راه‌یافته‌ات، سلام بر تو و بر جدّت عبدالمطلب و بر پدرت عبدالله، سلام بر مادرت آمنه دختر وَهَب، سلام بر عمویت حمزه سرور شهیدان، سلام بر عمویت عباس فرزند عبدالمطلب، سلام بر عمویت و سرپرستت ابوطالب، سلام بر پسر عمویت جعفر، پرواز کننده در بهشت جاوید، سلام بر تو ای محمّد، سلام بر تو ای احمد؛
سلام بر تو ای حجّت خدا بر پیشینیان و پسینیان و پیشی‌گیرنده بر طاعت پروردگار جهانیان و مهربان بر رسولانش و خاتم پیامبرانش و گواه بر بندگانش و شفیع به درگاهش و ارجمند در نزدش و پیروی شده در ملکوتش، پیامبر ستوده‌تر در صفات و پسندیده بر دیگر اشراف، کریم نزد پروردگار و طرف سخن واقع شده از پس پرده‌های غیب، آنکه در مسابقه بندگی بر همه پیروز آمد و کسی در این مسابقه به او ملحق نگردد، بر تو سلام می‌دهم، سلام آگاه به حقت و معترف به تقصیر در قیامش، نسبت به حقوق واجبی که برای تو است، انکار کننده نیست، نسبت به آنچه رسیده به آن از فضلت، یقین کننده به فزونی‌های نصیبت از جانب پروردگارت، مؤمن به کتابی که بر تو نازل شده، حلال شمارنده حلالت و حرام داننده حرامت، شهادت می‌دهم ای فرستاده خدا با هر شاهد و به عهده برمی‌دارم از جانب هر انکارکننده؛
به اینکه پیام‌های پروردگارت را رساندی و برای امّتت خیرخواهی کردی و در راه پروردگارت کوشیدی و آشکارا به اجرای دستورش برخاستی و در کنارش تحمّل آزار نمودی و به راهش با منطق محکم و پند نیکو، زیبا دعوت کردی و حقّی که بر عهده تو بود ادا نمودی، به یقین نسبت به اهل ایمان مهربان و نسبت به کافران سخت‌گیر بودی و خدا را بندگی نمودی تا مرگ تو را دررسید، خدا برساند تو را به شریف‌ترین مقام اکرام‌شدگان و برترین جایگاه‌های مقرّبان و بالاترین درجات رسولان آنجا که رسنده‌ای به تو نرسد و برتری بر تو برتری نجوید و پیشی‌گیرنده‌ای بر تو پیشی نگیرد و طمع‌کننده‌ای در دریافت تو طمع ننماید؛
خدا را سپاس که ما را به وسیله تو از هلاکت رهاند و از گمراهی به راه راست هدایت کرد و از تاریکی به نورانیت آورد، خدا پاداشت دهد ای رسول خدا در نبوّتت، پاداشی برتر از آنچه پیامبری را از امّتش عنایت نموده و رسولی را از طرف آنان‌که به سویشان فرستاده شده مرحمت کرده، پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا، زیارتت کردم با آشنایی به حقت و اقرار کنان به فضلت و با بینایی به گمراهی کسی که با تو و اهل‌بیتت مخالفت کرد، آشنایم به هدایتی که تو بر آن هستی، پدرم و مادرم و خود و خانواده‌ام و مال و فرزندانم فدایت باد، من به تو درود می‌فرستم، چنان‌که خدا و فرشتگان و انبیاء و رسولانش بر تو درود فرستادند، درودی پیاپی، کامل، پیوسته که نه برایش بریدن باشد و نه اندازه و زمان، درود بر تو و بر اهل‌بیت پاک و پاکیزه‌ات، آن‌چنان‌که شما شایسته آن هستید.
خدایا قرار ده درودهای همه جانبه‌ات و روینده برکاتت و فزونی‌های خیراتت و شرافت‌های تحیاتت و سلام‌هایت و کرامت‌هایت و رحمت‌هایت و درودهای فرشتگان مقرّبت و انبیای مرسلت و امامان برگزیده‌ات و بندگان شایسته‌ات و اهل آسمان‌ها و زمین‌ها و هرکه تسبیح تو گوید، ای پروردگار جهانیان، از گذشتگان و آیندگان، بر محمّد بنده‌ات و فرستاده‌ات و گواه بر خلقت و پیامبرت و بیم‌دهنده‌ات و امینت و بنده با قدرت و ارجمند و نجیبت و محبوب و دوست صمیمی و برگزیده و مخصوص، خالص و رحمتت و بهترین انتخاب شده از میان خلقت، پیامبر رحمت و خزانه‌دار آمرزش و پیشرو خیر و برکت؛
و رهاننده‌ی بندگان به اجازه‌ات از هلاکت و فراخواننده‌ی آنان به دین استوارت، به فرمانت، اولین پیامبران در پیمان و آخرینشان در رسالت، آن پیامبری که فرو بردی او را در دریای فضیلت و منزلت بس بزرگ و درجه‌ی بس بلند و مرتبه‌ی شریف و او را در صُلب‌های پاک به امانت گذاشتی و وی را از باب لطف و مهرت بر او از آن صلب‌ها به رحم‌های پاک منتقل کردی، آنگاه برای حفظ و حراست و نگهداری و پاسبانی‌اش، از قدرتت دیده‌بانی نگهدارنده گماشتی که از وی به‌وسیله آن نگهدارنده آلودگی‌های فحش و رذیلت و معایب کار زشت را باز داشتی تا اینکه به وسیله آن حضرت دید بندگان را رفعت دادی و سرزمین‌های مرده را زنده کردی، به اینکه از نور ولادتش، تاریکی‌های پرده‌ها را برطرف نمودی و پوشاندی به وسیله او بر حَرمت جامه‌های انوار را؛
خدایا، همچنان‌که او را به شرف این مرتبه کریمانه و اندوخته این منقبت عظیمه اختصاص دادی، بر او درود فرست چنان‌که به عهدت وفا کرد و پیام‌هایت را رساند و بر توحیدت با اهل انکار جنگید و خویشی خود را با اهل کفر برای سربلندی دینت قطع کرد و جامه گرفتاری را در مبارزه با دشمنانت به بَر نمود و تو هم در برابر هر آزاری که به او رسید یا هر کیدی که آن را احساس کرد، از گروهی که قصد کشتنش را داشتند، واجب فرمودی، فضیلتی که بر فضائل برتری جوید و به آن مالک شود عطای بس بزرگت را، چراکه آن حضرت اندوهش را پنهان کرد و نفس‌های پر غصه‌اش را مخفی نمود و شربت اندوه را چشید و از آنچه وحی‌ات برایش مشخص کرده بود، پا به فرا نگذاشت.
خدایا بر او و اهل‌بیتش درود فرست، درودی که آن را برای آن‌ها بپسندی و از جانب ما تحیت بسیار و سلام به آنان برسان و از پیشگاهت به خاطر دوستی ایشان به ما فضل و احسان و رحمت و آمرزش عنایت کن، تو دارای فضل بسیار بزرگی.
خدایا خود به پیامبرت محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) فرمودی: «اگر اینان هنگامی‌که بر خود ستم کردند، نزد تو می‌آمدند، از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنان طلب آمرزش می‌کرد و به یقین خدا را توبه پذیر و رحیم می‌یافتند» و من در زمان پیامبرت (درود بر او و خاندانش) حاضر نبودم.
خدایا اینک او را زیارت کردم زیارتی با رغبت، از بدی عملم توبه‌کننده‌ام و از گناهانم از حضرتت خواستار آمرزشم و به آن گناهان اعتراف دارم و تو آن‌ها را بهتر از من می‌دانی، به وسیله پیامبرت پیامبر رحمت (درودت بر او و آنان) متوجه به وجود توأم، خدایا به محمّد و اهل‌بیتش مرا نزد خود در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان قرار ده، ای محمّد، ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، ای پیامبر خدا، ای آقای خلق خدا، من به وسیله تو به پیشگاه خدا رو می‌کنم، پروردگارم و پروردگار تو تا خدا گناهانم را بیامرزد و عملم را قبول نماید و حاجاتم را برآورده سازد؛ تو هم ای رسول خدا نزد پروردگارت و پروردگارم شفیع من باش، پس چه خوب درخواست شده‌ای است مولا و پروردگارم و چه خوب شفیعی هستی تو ای محمّد، بر تو و اهل‌بیتت سلام.
خدایا از جانب خود آمرزش و رحمت و روزی وسیع و پاکیزه و سودمند، برای من واجب فرما، چنان‌که واجب کردی برای کسی که به خدمت پیامبرت محمّد (درود تو بر او و خاندانش) آمد، درحالی‌که زنده بود و به گناهانش اقرار کرد و پیامبرت (درود بر او خاندانش) برای او طلب آمرزش کرد و تو او را آمرزیدی به حق مهربانی‌ات ای مهربان‌ترین مهربانان.
خدایا به حقیقت تو را آرزومندم و به تو امید بستم و در پیشگاهت ایستادم و از غیر تو به تو میل کردم و پاداش بزرگت را آرزو کردم، من اعتراف کننده‌ام نه انکار کننده و از آنچه مرتکب شدم، توبه کننده به سوی تو هستم و در این مقام پناهنده به توأم، از آن اعمالی که پیش‌تر فرستادم، اعمالی که در آن‌ها به من پیش‌دستی کردی و مرا از آن‌ها نهی کردی و بر آن‌ها به من وعده کیفر دادی؛
و پناه می‌آورم به بزرگواری ذاتت، از اینکه مرا در مقام رسوایی و خواری بپا داری، روزی که پرده‌ها در آن دریده شود و اسرار و رسوایی‌ها در آن آشکار گردد و اندام‌ها در آن بلرزد، روز حسرت و پشیمانی، روز تهمت، روز نزدیک، روز زیانکاری، روز جدا کردن، روز پاداش، روزی که طول آن پنجاه هزار سال است، روز دمیدن، روزی که بلرزاند لرزاننده‌ای، روزی که از پی آن لرزاننده‌ای دیگر آید، روز گسترش، روز عرض اعمال، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان بپا خیزند، روزی که فرار کند انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش، روزی که شکافته شود زمین و کرانه‌های آسمان، روزی که هرکسی بیاید و از وجود خود دفاع کند، روزی که بندگان برگردانده شوند به سوی خدا و به آنچه انجام داده‌اند آگاهشان سازند، روزی که از رفیق به رفیق سودی نرسد و نه آنان یاری شوند مگر آن‌که را خدا رحم کند که او عزیز و رحیم است؛
روزی که مردم بازگردانده شوند به سوی دانای نهان و آشکار، روزی که بازگردانده شوند به سوی خدا، سرپرست حقشان روزی که از قبرها شتابان درآیند، گویی به سوی نشانه‌هایی می‌دوند و گویی ملخ‌هایی پراکنده‌اند، درحالی‌که چشم دوخته‌اند به سوی دعوت کننده به جانب خدا، روز واقعه، روزی که زمین به سختی بلرزد، روزی که آسمان همانند معدن گداخته می‌شود و کوه‌ها همانند پنبه زده شده و خویشی از وضع خویش پرسیده نشود، روز گواه و روز گواهی شده، روزی که فرشتگان صف در صف باشند.
خدایا به حالم در آن روز، به خاطر وضعی که امروز دارم رحم کن و در آن حال به آنچه بر خود جنایت کردم رسوایم مکن و راه مرا در آن روز ای پروردگارم با اولیایت و محلّ گردآمدن مرا در گروه محمّد و اهل‌بیتش (درود بر آنان) قرار ده؛
ورودگاه مرا حوض او و بازگشت گاهم را در میان سپیدرویان ارجمند مقرّر فرما و نامه عملم را به دست راستم ده تا به وسیله حسناتم رستگار گردم تا رویم را به آن سبب سپید گردانی و حسابم را آسان سازی و ترازویم را سنگین کنی تا با رستگاران از بندگان صالحت به جانب خشنودی‌ات و بهشت‌هایت بروم، ای معبود جهانیان.
خدایا به تو پناه می‌آورم از اینکه در آن روز، در برابر خلایق به گناهم رسوایم سازی، یا به خاطر خطایم با خواری و پشیمانی دمساز گردم، یا در آن روز بدی‌هایم را بر خوبی‌هایم غالب گردانی، یا مرا با نامم در میان خلایق ندا دهی، ای بزرگوار، ای بزرگوار، گذشت نما، گذشت نما، پرده‌پوشی کن، پرده‌پوشی کن؛
خدایا به تو پناه می‌آورم از اینکه در آن روز جایگاهم در جایگاه‌های بدکاران باشد یا مقامم در مقام مردم بدفرجام قرار گیرد و زمانی که میان بندگانت جدایی اندازی، پس سوق دادی همه را با اعمالشان، گروه‌گروه به منازلشان، مرا با رحمتت به میان بندگان شایسته‌ات و در گروه اولیای پرهیزگارت به جانب بهشت‌هایت سوق ده، ای پروردگار جهانیان.
سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو ای مژده‌ده و بیم‌ده، سلام بر تو ای چراغ نوربخش، سلام بر تو ای سفیر بین خدا و بندگان خدا، گواهی می‌دهم ای رسول خدا که تو نوری بودی در صلب‌های ارجمند و رحم‌های پاک، جاهلیت با ناپاکی‌هایش ناپاکت نکرد و از جامه‌های چرکینش تو را نپوشاند و گواهی می‌دهم ای رسول خدا که من به حضرت تو و امامان از اهل‌بیتت ایمان دارم و به همه آنچه تو آورده‌ای خشنود و معتقدم و گواهی می‌دهم که امامان از اهل‌بیتت مشعل‌های هدایت و دستاویزهای استوار و حجّت‌های بر اهل جهانند؛
خدایا این زیارتم را آخرین زیارت پیامبرت (درود بر او و خاندانش) قرار مده و اگر مرا میراندی، پس من در مردنم شهادت می‌دهم بر آنچه در حیاتم شهادت دادم که تویی خدا، معبودی جز تو نیست، یگانه و بی‌شریکی و محمّد بنده و فرستاده تو است و امامان از اهل‌بیتش اولیایت و یارانت و حجّت‌های تو بر خلقت و جانشینان تو در میان بندگانت و نشانه‌های تو در کشورهایت و خزانه‌داران دانشت و نگهبانان رازت و ترجمانان وحی‌ات می‌باشند.
خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و به روان محمّد و خاندانش در این ساعت و در هر ساعت از جانب من تحیت و سلام برسان و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای رسول خدا، خدا این سلام را آخرین سلام من قرار ندهد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 20:24

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی