منو
وفات حضرت زینب (س)، محمدرضا بذری

وفات حضرت زینب (س)، محمدرضا بذری

 • 9 تعداد قطعات
 • 6 دقیقه مدت قطعه
 • 177 دریافت شده
مرثیه خوانی به مناسبت وفات حضرت زینب (س) با صدای محمد رضا بذری، سال 1396

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 6:20
  امشب ببخش ما را به احترام زینب /با بنده کن مدارا به احترام زینب /با آنکه روسیاهم، لبریز از گناهم /اما مران گدا را به احترام زینب /با دست گیری خود شرمنده کردی عمری /این عبد بی حیا را به احترام زینب /بیمار دوره گردم، در کام من چشاندی /طعم خوش شفا را به احترام زینب /با برگه ی شهادت کن عاقبت به خیرم /تکمیل کن عطا را به احترام زینب /آیا شود ببینم هنگام جان سپردن /ارباب باوفا را به احترام زینب /با دیده های گریان من آمدم بگیرم /امضایِ کربلا را به احترام زینب /از روی تل صدا زد ای شمر برنگردان /با پا عزیز ما را به احترام زینب /بردار چکمه ات را از روی سینه ی شاه /به احترام زهرا، به احترام زینب /با نعل های تازه کمتر به هم بریزید /آقای سرجدا را به احترام زینب /جای کفن بپیچید دور تنم رفیقان / یک تکه بوریا را به احترام زینب
 • 11:08
  آمدم سوی میکده خانم /که عزای تو آمده خانم /اذن سینه زدن بده خانم /جبل الصبر، سیده خانم /کوه ایمانی و یقین زینب /خواهر غصه، مادر غم ها /رونوشت صلابت زهرا /ای شکوهت همیشه پابرجا /السلام علیک یا حلما /خانمی مؤمن و متین زینب /معجزه به وضوح می کردی /هر نفس کار نوح می کردی /با دمت قبض روح می کردی /خوب فتح الفتوح می کردی /اسدالله چندمین زینب /تو معلم ندیده استادی /پی تفسیر عدل و بیدادی /دو جوان در مسیر حق دادی /آه، بانو به زحمت افتادی /درد داری، درد دین زینب /از لبت دائما گوهر می ریخت /از دل خطبه ات جگر می ریخت /با خروش تو کُرک و پر می ریخت /رنگ از چهره ی خطر می ریخت /زن ندیدم من اینچنین زینب /عزت و آبروی مکتب من /اسم پاکت نشسته بر لب من / مدح تو نغمه ی مرتب من /شصت و نه بار ذکر هر شب من /فقط "ایاک نستعین" زینب /هاشمی زاده زینت بابا /در مسیر ولایت بابا /وارث درد و غربت بابا /عمه جان به روایت بابا بهترینی، تو بهترین زینب /راه تو راه سرخ عاشوراست /اُخت الارباب پرچمت بالاست /عمه جان از خطابه ات پیداست /کربلا در نگاه تو زیباست /به نگاهت صد آفرین زینب /تا ابد هست نوکرت محتاج /به دعای مکررت محتاج /به نگاه برادرت محتاج /و به الطاف مادرت محتاج /أنا مسکین و مستکین زینب /رنگ و بویی ببخش محفل را /باخبر کن دوباره مقبل را /تا روایت کند مقاتل را /جان زهرا بیا و این دل را کربلا کن، فقط همین زینب /دردها را به جان خریدی، آه /دم دروازه تا رسیدی، آه /طعنه از این و آن شنیدی، آه /خیری از زندگی ندیدی، آه /با مصیبت شدی عجین زینب /عاقبت شام میهمان شده ای /سر بازار نیمه جان شده ای /دل پریشان و قد کمان شده ای /همه دیدند ناتوان شده ای /بچه ها از غمت غمین زینب /ای بزرگ عشیره افتادی /در بلای کبیره افتادی /در شبی سرد و تیره افتادی /پیش چشمان خیره افتادی /با لگدهای سهمگین زینب /روضه را بغض در صدایت گفت /تاول روی دست و پایت گفت /ورم زیر چشم هایت گفت /دختر شام ناسزایت گفت /گریه ی شهر را ببین زینب /همه ی عمر موکَنان خواندی /گریه کردی و بی امان خواندی /از یهودی بد دهان خواندی /از سر و تشت و خیزران خواندی /مرثیه های آتشین زینب
 • 2:49
  جای سلام سنگ به من پرت کرده اند /از پشت بام سنگ به من پرت کرده اند /زن های شام سنگ به من پرت کرده اند /شاگردهام سنگ به من پرت کرده اند***یکی سنگ، یکی خاکستر، یکی ناسزا و دشنام /یکی هم میاد و میده صدقه به دست ایتام /همه صورت ها سیاه و همه تن پر از کبودی /تازه بردند اسیرا رو تو محله ی یهودی /بسوز ای دل عمه زینب راهی بزم شرابه /ناموس خدا، خدایا چی شده که بی نقابه
 • 9:59
  یک سال کشته منو خاطره /موندم با این دلهره، دلم از این غم پُره /یک سال یادش عذابم شده /خوشی سرابم شده، گودال جوابم شده /ببین حال اسیریمو، عصای پیریمو /این پریشونیم /شده دیدنت آرزوم، روضته روبروم /اشکای خونیم /گریه بینمون شده واسطه، یک سال می گذره روضه ش یادته /بعد یک سال چی بگم /درد و عذاب یادته که /بعد یک سال چی بگم /قحطی آب یادته که /بعد یک سال چی بگم /اشک رباب یادته که /بعد یک سال دستای عباسو خوب یادته که /بعد یک سال قاسم و نعلا رو خوب یادته که /بعد یک سال اکبر و عبا رو خوب یادته که /دم حرم وداع آخر یادته /بوسیدی آروم زیر حنجر یادته /پیرهن یادگار مادر یادته /یادمه، یادته /غصه ی خیمه رو می خوردی یادته /رقیه به کی سپردی یادته /گوشواره هاشو درآوردی یادته /یادمه، یادته /ای وای واویلا، ای وای کربلا***امشب نگاهم افتاد به ماه /می کشم از سینه آه، رفته دلم قتلگاه /مادر بگو روی تل چی دید /شمرو که خنجر کشید، چطور سرت رو برید /تنت رو خاک کربلا، سرت به نیزه ها، کاش نمی دیدم /بگو که پیکرت چی شد، انگشترت چی شد، دیگه بریدم /لشگر حمله ور سمت خیمه گاه، مادر اومده توی قتلگاه /بعد یک سال چی بگم /روضه تو مادر می خونه /بعد یک سال واسم از بریدن سر می خونه /برام از ناله های غریب مادر می خونه /بعد یک سال واسه من روضه رو حالا تو بگو /بعد یک سال واسم از گرگای صحرا تو بگو /بعد یک سال از خودت، از سُم اسبا تو بگو /ای وای واویلا ، ای وای کربلا***داداش اون ازدحام یادته /سنگای شام یادته، بزم حرام یادته /داداش من بودم و سلسله /نگاه یک قافله، کشته منو حرمله /چشمام گریون چشماته، تو فکر لب هاته، از اول دشت /ببین این بی قراری مو، گریه و زاریمو، از میون تشت /با سرِ تو تشت داشتم رابطه، یک سال می گذره روضه ش یادته /بعد یک سال چی بگم، بنده طناب یادته که /تازیانه زَدَنَم واسه ثواب یادته که /بعد یک سال چی بگم، بزم شراب یادته که /توی مجلس یزید اشک چشمات خوب یادمه /خیزرون وقتی می زد روی لبات خوب یادمه /دستاشو که پنجه کرد بین موهات خوب یادمه /از این به بعدو تو میگی یا من بگم /سختته باشه بزار حالا من بگم /از غارت معجر زن ها من بگم /تو نگو من بگم /از فتنه ی ضجر یه دنده من بگم /رقیه کی موهاشو کنده من بگم /دستامو شمر می خواست ببنده من بگم /تو نگو من بگم /ای وای واویلا، ای وای کربلا
 • 7:57
  تو رفتی و من موندم و یه حرم، موند و بونه ی من /تو رفتی و من موندم و یه عَلم موند رو شونه ی من /من و دلِ خونم، من و پَرِ خسته /یه پیرهن خونی که مونده رو دستم /هنوز تو حرم چشم به راه تو هستم /نگاه کن حسینم چه جوری شکستم / پناه خیمه، خودم شدم بعد تو تکیه گاه خیمه / وقتی که دیدم به روی نیزه است دیگه قرص ماه خیمه / ای ماه خیمه /پناه خیمه، مونده هنوز خیره به من نگاه خیمه /زینب زمین خورد، چقدر تو راه قتلگاه تو راه خیمه /پناه خیمه /ای وای حسینم، ای وای حسینم*** تو رفتی و من موندم و تا بیای باز به خونه ی من /تو رفتی و من موندم و نم بارون رو گونه ی من / تو رفتی و من موندم و یه عَلم موند رو شونه ی من /خدایی هوای ربابتو داشتم، می بینی که تنهاش یه لحظه نذاشتم /همش زیر آفتاب لالایی می خونه، همش میگه جاش خالیه توی خونه /بچه شو می خواد، امروز چشماش به بچه ی همسایه افتاد /بمیرم ای داد، دیشب می گفت که توی خواب علی رو شیر داد /بچه شو می خواد /دلم کبابه، می خوام بیام ولی دلم پیش ربابه /کنار من بود، از روضه های پشت خیمه تا خرابه /دلم کبابه /ای وای حسینم، ای وای حسینم***تو رفتی و من موندم و دل پر از بهونه ی من /تو رفتی و من موندم و غم آه شبونه ی من / تو رفتی و من موندم و یه عَلم موند رو شونه ی من /بازم دلم امشب هوای تو کرده، ببین ته قلبم همش پر درده /می خواستم آخه قبل از این که بمیرم برای سَکینه عروسی بگیرم / ای وای سکینه، از این به بعد الهی روز خوش ببینه /که بعد از اون روز یه درد سنگین داره دخترت تو سینه /ای وای سکینه /یک سال و نیم پیش بزم شراب خیلی دلم رو زده آتیش /همه نامحرم، نفرین به هرکی که شده باعث و بانیش /یک سال و نیم پیش /ای وای حسینم، ای وای حسینم
 • 3:07
  نشسته ام بین عبور تو، عرض ارادتم حضور تو /خدا کنه لایق این باشم زنده باشم عصر ظهور تو /خسته شدم از این جدایی آقا، هستی من بگو کجایی آقا /اَللّهُمَّ اَرِنی الطَّلعَةَ الرَّشیدَةَ، غُرَّةَ الحَمیدَةَ***کاش بشه بشنوم صدای تو، سهم منم بشه دعای تو /بدم ولی یه آرزو دارم، بیام زیارت پا به پای تو /هر قدمی تا کربلا بردارم، روی لبم همین دعا رو دارم /اَللّهُمَّ اَرِنی الطَّلعَةَ الرَّشیدَةَ، غُرَّةَ الحَمیدَةَ
 • 4:48
  نماز که می خونم سرم رو رو مهر تربتت میذارم /همیشه توی جانمازم یه قطعه کربلاتو دارم /کربلا واسم امیده، بوی خوبی هاتو میده /خوش به حال اون که دیده حرما رو /تا قلبم اسیره یاره، دلتنگی ادامه داره /می بینم یه روز دوباره حرما رو /هواتو کردم حسین، دورت بگردم حسین ***دستمو رو سرم گرفتم که آب از سرم گذشته /بدم ولی تموم عمرم یه گوشه از حرم گذشته /آقا از خودم کلافم، خوب حس می کنم اضافه م /حتی کردم اعترافم، روسیاهم /خیلی سابقه م خرابه، دنیام شهر زیر آبه /بی تو زندگیم عذابه، بی پناهم /کربلا واسم امیده، بوی خوبی هاتو میده /خوش به حال اون که دیده حرما رو /تا قلبم اسیره یاره، دلتنگی ادامه داره /می بینم یه روز دوباره حرما رو /هواتو کردم حسین، دورت بگردم حسین***صدای گریه هامو گوش کن، دارم یه حرفای نگفته /دنیا می خواد همیشه بین من و تو فاصله بیفته /باید دل رو به حرم زد، باید با دنیا به هم زد /با عشقت خدا رقم زد زندگیمو /من زنده م به روضه گردی، چون واسم دوای دردی /ممنونم احاطه کردی زندگیمو /کربلا واسم امیده، بوی خوبی هاتو میده /خوش به حال اون که دیده حرما رو /تا قلبم اسیره یاره، دلتنگی ادامه داره /می بینم یه روز دوباره حرما رو /هواتو کردم حسین، دورت بگردم حسین
 • 1:47
  عمه جانم، عمه جانم، عمه جان قد کمانم، عمه جانم /خون گریه می کنم واسه اون لحظه که دیدی /بی حیا داره می خنده، داره دستاتو می بنده /عمه جانم، عمه جانم، عمه جان قد کمانم، عمه جانم /خون گریه می کنم واسه اون لحظه که دیدی /بچه ها بی سر و سامون، می دَوَن توی بیابون /عمه جانم، عمه جانم، عمه جان قد کمانم، عمه جانم
 • 3:00
  اگر کشتن چرا آبت ندادند، چرا زان آب نایابت ندادند /اگر کشتن چرا خاکت نکردند، کفن بر جسم صد چاکت نکردند /برادرجان سلیمان زمانی، چرا انگشت و انگشتر نداری /چرا عمامه ای بر سر نداری، بمیرم من مگر خواهر نداری /امان ای دل وای، بسوز ای دل وای***خودم دیدم که قاتل پنجه انداخت به آن مویی که زهرا کرده شانه /خودم دیدم که در مقتل کشیدند به سیلی ناز طفل نازدانه /سه غم اومد به جونم هر سه یکبار، غریبی و اسیری و غم یار /غریبی واسیری چاره داره، غم یار و غم یار و غم یار

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی