منو

خونه‌ی پدری ...

1402/06/07
|

نماهنگ زیبای خونه پدری با اجرای گروه سرود آرمان عزیزاسمتو دوست دارم رو دفترم بزنم
که همه بدونن آقا عاشق تو منم
من میخوام مثل بابام خادم تو بشم
هر چی دستور بدی بگم به روی چشمدنیام علیه مولام علیه
اسم چند تایی از رفیقام علیه
به خدا که تکه عشق مملکته
ذکر رو لب مامان و بابام علیهعیدی هامو نگه داشتم
تا باهاش بیام حرمت
پس عیدیامو بیشتر کن
قربون تو و کرمتدنیام علیه مولام علیه
اسم چند تایی از رفیقام علیه
به خدا که تکه عشق مملکته
ذکر رو لب مامان و بابام علیهاول بازیامون فقط میگم یا علی
یا خداحافظیامون فقط میگم یا علی
یاد داده معلمم تو رو صدا بزنم
یا علی که میگم من جون میگیره تنمرویام نجفه دریام نجفه
خونه پدری بابام نجفه
آرزوی من و خونواده من
خوش به حالم که همه دنیام نجفهقول میدم مث حاج قاسم
تا آخر بمونم یارت
پس بیشتر منو یاری کن
قربون تو و سردارتدنیام علیه مولام علیه
اسم چند تایی از رفیقام علیه
به خدا که تکه عشق مملکته
ذکر رو لب مامان و بابام علیه

صدای گفتگو

ویدئو

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی