منو

حاج احمد متوسلیان

1400/02/25
|

سردار متوسلیان، شعر خوانی، مرحوم محمد رضا آقاسی

عده ای او را شهید می دانند و عده ای او را اسیر؛ بازگشتش در هر دو صورت زیباست و قلب ها را به تپش وا می دارد... اما همچنان او ایستاده در غبار.

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی