منو
الا ماه جمادی آفتاب عالم آرایی

الا ماه جمادی آفتاب عالم آرایی

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 3 دریافت شده
مولودی خوانی ولادت حضرت فاطمه (س) با صدای علیرضا بهاری، سال 1391

الا ماه جمادی آفتاب عالم آرایی
مه کوثر مه قرآن ، مه نوری و طاهایی
مه زهد و عفاف و عصمت و ایمان و تقوایی
مه محبوبه ی داور ، مه ام ابیهایی
مه روح دوپهلوی رسول حق تعالایی
جمادی بوده ای اما از این پس ، ماه زهرایی
لباس نور پوشیدی به عالم شور بخشیدی
فروزان تر ز خورشیدی ، درخشیدی
درخشیدیبه قلب مصطفی با نور زهرایی
رسول الله را جان است و جانان است این دختر
کتاب الله را روح است و ریحان است این دختر
بگو خورشید بام عرش رحمان است این دختر
و یا حوریه ای در حسن انسان است این دختر
به حقِ حق ، که حق را نیز میزان است این دختر
خدیجه احترامش کن که قرآن است این دختر
تجلی گاه حق روحش ، بهشت مصطفی خویش
نیاز انبیا سویش ، بهشت اولیا کویش
به تصویر جمالش خیره گشته چشم زیبایی

قطعات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی