منو
کـوثـر گریبـان چاک لبهـای حسین است

کـوثـر گریبـان چاک لبهـای حسین است

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 30 دریافت شده
مولودی خوانی ولادت امام حسین (ع) با صدای محمدرضا طاهری، سال 1387


متن شعر:
کـوثـر گریبـان چاک لبهـای حسین است
خورشیـد محشـر روی زیبـای حسین است
کلّ قیامت قـدّ و بـالای حسین است
عشـاق او در حشـر روی بـاز دارنـد
بـا دیـدن رویش بـه جنـت نـاز دارنـد
خورشیـد حـُسن ابتـدا بـادا مبـارک
آزادگان را مقتـدا بـادا مبـارک
بـر جسم دین خـون خـدا بـادا مبـارک
میلاد مصبـاح الهـدا بـادا مبـارک
بیت الحـرام دل رواق منظـر او
روح تمـام انبیـا در پیکـر او
نـام حسین اول بـه قلب ما نوشتنـد
آنگه گِل ما را به مـِهر او سرشتنـد
آنانکه بـذر حُـب او در سینـه کِشتنـد
نـه عاشق حـور و نـه دنبال بهشتنـد
فردای محشـر چشمـشان سوی حسین است
حـور و قصور و خلدشـان روی حسین است

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:52

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی