منو
حسین پاشوببین رسیده ام من صوت

حسین پاشوببین رسیده ام من صوت

  • 1 تعداد قطعات
  • 7 دقیقه مدت قطعه
  • 123 دریافت شده
مرثیه خوانی حنیف طاهری در اربعین حسینی، 1392

حسین پاشوببین رسیده ام من
برات بگم چی دیده ام من
نگی چرا خمیده ام من

تو کوفه و شام بلا آتیش سرم ریخت
بردن منو با سنگ زدن بال و پرم ریخت
چه خون هایی از چادر و از معجرم ریخت

دشمن به هر بهانه میزد
سیلی و تازیانه میزد
به صورت و به شانه میزد

بگم منو کجا آوردن
زغصه بچه هات می مردن
جلو چشام شراب میخوردن

برات بگم رباب کتک خورد
برا یه جرعه آب کتک خورد
تو مجلس شراب کتک خورد...

خدا میدونه چی کشیدم
فقط یه جا دیگه بریدم
زمزمه های بد شنیدم

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی