منو
هر آنکه از خودی خویشتن جدایی کرد

هر آنکه از خودی خویشتن جدایی کرد

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 1 دریافت شده
خواننده : رسول رهو
نغمات آیینی به صورت تکخوانی ، سال اجرا 1390

هر آنکه از خودی خویشتن جدایی کرد
میان خلق خدا ، جلوه ی خدایی کرد
خوشم ز سنگ حوادث که استخوان مرا
چنان شکست که فارغ ز مومیایی کرد
به هوش باش دلی را به قهر نخراشی
به ناخنی که توانی گره گشایی کرد
فغان که کاسه ی زرین بی نیازی را
گرسنه چشمی ما ، کاسه ی گدایی کرد
رهین منت صباغ قدرتم زاهد
که او لباس مرا ، رنگ بی ریای کرد
چه حکمت است که زاهد به داغ پیشانی
به خاک میکده دیدن ، چه جلوه سایی کرد

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی