منو
گل باغ زهرا

گل باغ زهرا

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 99 دریافت شده
هم خوانی گروه سرود نوجوانان آوای رضوان گرگان به مناسبت میلاد امام حسین (ع).

حسین ابن علی دنیا بیامو ای جان
حسین ابن علی به دنیا آمد ای جان
بعد از گذشت این همه مدت
بعد از گذشت این همه سختی
چه جوری آخه از تو مأیوس شم
بعد از چهل سال آزمون حالا
نوبت به من رسیده تا واسه
رسالت این خاک مبعوث شم
لشکر شاه احرار
ای سپاه علمدار
اقرا بسم ربک
سجاده های ایمان
پاسدار شهیدان
اقرا بسم ربک
سرباز های لشگر رسولیم
پیغمبر های بهار امید
با خاک سرخ سجده های سجاد
تب دار عشقی که از جهان مبراست
ای بیارین مشتلاق ای آقا بیامو
مشتلوق بدین که آقا اومده
گل باغ خوش زهرا بیامو
گل باغ خوش زهرا اومده
ای جان ای جان
ای بوین این آسمان ها غرق نوره
ببین این آسمان ها غرق نور هستش
لشکر شاه احرار
ای سپاه علمدار
اقرا بسم ربک
سجاده های ایمان
پاسدار شهیدان
اقرا بسم ربک
قوللوسادا کوپ یووردلر دشمانی
با اینکه دشمنان به همدیگر یاری میرسانند
چکن ناقشالاری یولا آشمانی
هیچوقت نقشه هایشان به جایی نخواهد رسید
بارچا قین گونلری آلیب گیددیلر
مردم ما همیشه بر روزهای دشوار غلبه میکنند
آقزی بیر حالقمز آسیل چاشمانی چاشمانی
زیرا با هم متحد هستند و اتحادشان جدا شدنی نیست
سرباز های لشگر رسولیم
پیغمبر های بهار امید
با خاک سرخ سجده های سجاد
تب دار عشقی که از جهان مبراست

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:56

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی