منو
مولای صل و سلم

مولای صل و سلم

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 36 دریافت شده
خواننده : محمد حسیان
مدح حضرت رسول (ص) با صدای محمد حسیان


ای دوست من درود و سلام همیشگی بفرست
بر دوستت که بهترین تمام مخلوقات است
محمد (ص) سردار دو جهان
و سردار جن و انسان و هر دو گروه از عرب و عجم
ای دوست من درود و سلام همیشگی بفرست
بر دوستت که بهترین تمام مخلوقات است
او آن دوستی است که امید شفاعتش را داری
برای هر حالت از حالتهایی که تو آن ها را کسب می کنی
ای دوست من درود و سلام همیشگی بفرست
بر دوستت که بهترین تمام مخلوقات است
ای دوست من درود و سلام همیشگی بفرست
بر دوستت که بهترین تمام مخلوقات است
ای دوست من درود و سلام همیشگی بفرست
بر دوستت که بهترین تمام مخلوقات است
ای پروردگارا قسم می دهم تو را به دوستی مصطفی ،برسان ما را به مقصدمان
و معاف کن آنچه از ما سر زده ، ای کسی که بخشش تو عالمگیر است
ای دوست من درود و سلام همیشگی بفرست
بر دوستت که بهترین تمام مخلوقات است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:53

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی