منو
دست به دامان

دست به دامان

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 80 دریافت شده
اجرای نغمه مذهبی با اجرای محمدعلی کریم خانی برای محرم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی