منو
جان از تن جدا افتاده

جان از تن جدا افتاده

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 48 دریافت شده
اجرای نغمه مذهبی با اجرای محمد علی کریم خانی برای محرم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:14

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی