منو
امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا

امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 1017 دریافت شده
خواننده : علی فانی
گروه : رسائل
امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا

امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا
غرقه بحر گناهم یا رضاجان
روسیاهم روسیاهم یا رضا
بی پناهم بی پناه یا رضا
آمدم بر درگهت ای شاه طوس
مهربان یار رئوف
آفتاب بی غروب
روشنیِ هر نگاه
ای پناه، ای غریبِ آشنا، بارشِ مهر خدا
شمسی و مهرت چو ماه
یا رضا گاهی نگاهی
ای مهر هشتم سر نهادم بر در تو
آمدم شکرت خدایا
بر نخیزم از ره تو تا مرا با خود بری تو
ای تو مقصد ای تو مقصود
با توام من در دو دنیا
هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلی
از مهر خود دورم مکن بی تاب و رنجورم مکن
به مادرت زهرا
ای امامم یاری ام کن راهیم کن تا خدا
من غریبم بی شکیبم یا رضا جان
نایس موزیک
امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا
غرق یه بهر گناهم یا رضا جان
روسیاهم روسیاهم یا رضا
بی پناهم بی پناهم یا رضا جان
نایس موزیک
بی تو عمرم شد تباه و شد هدر
هیچ و پوچ و بی ثمر
دستِ تسلیمم به سر آمدم بر درگه تو
سر به پیش و شرمسار از هر چه شر
دیدگان ترسان و تر، کرده‌ام از خود سفر
آمدم بر درگه تو
تو رئوفی گوئیم سر را میفکن پرگشایم همچون کبوتر
گوئیم از ره رسیدی بال بگشا بال گستر
مینوازی با نگاهی شویی ام قوئی به کوثر
من که هم مسکین یتیمی تو که ای فرزندِ حیدر
چونان گدا پشت درم پاکم کن و داخل برم
مرا خدایی کن
ای امامم یاری‌ام کن راهی‌ام کن تا خدا
من غریبم بی شکیبم یا رضا جان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:01

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی