منو
در و دیوار چه گویاست تماشا نکنید

در و دیوار چه گویاست تماشا نکنید

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 88 دریافت شده
خواننده : گروه محراب
ویژه روز قدس با اجرای گروه محراب

در و دیوار چه گویاست تماشا نکنید
جای گل خون چمن آراست تماشا نکنید
می درد گرگ بدنهای غزالان چمن
جای گل خون چمن آراست تماشا نکنید
چه نشستید ببنید که در آتش و خون
کودک و زن همه تنهاست تماشاست نکنید
می رود خسته پر از درد ندیدید چه سان
غرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید
وه چه خوابید که دشمن وسط خانه ماست
هدفش غارت و یغماست تماشا نکنید
بشنود هر کس و پاسخ ندهد مسلم نیست
حرف پیغمبر طاهاست تماشا نکنید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:47

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی