منو
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست

قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 176 دریافت شده
با اجرای حمید قربانی

قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست
لعل را خاک سیه قیمت نمی داند که چیست
قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود
در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست
چون رهی، گوهر به دامن بارد از اشک دریغ
هرکه قدر گوهر فرصت نمیداند که چیست؟
این شعر از رهی معیری است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی