منو
فاطمه(س)، دختر خیر البشر

فاطمه(س)، دختر خیر البشر

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 207 دریافت شده
با اجرای گروه طه النبی

فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه
آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است
دختر خیر البشر خیر النّسای عالم است
زهرا یا زهرا، زهرا یا زهرا
فاطمه یعنی گل گلهای جنّات نعیم
منتشر عطر وجودش در فضای عالم است
انبیا و اولیا مشکل گشا هستند و لیک
دستهای های فاطمه مشکل گشای عالم است
در مدینه فاطمه دارد محقّر خانه ای
آستان فاطمه دارالشِّفای عالم است
الّهم صلّ علی فاطمة و ابیها، و بعلها و بنیها، به عدد ما احاط به علمک.
با اجرای گروه طه النبی و شعر از مرحوم سید حسن خوشزاد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:34

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی