منو
پدر از میان رفت و جانی زما

پدر از میان رفت و جانی زما

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 175 دریافت شده
خواننده : محمد گلریز
در رحلت امام خمینی (ره) با اجرای محمد گلریز

پدر از میان رفت و جانی زما
دلی از بر و دل ستانی ز ما
گرفت عاقبت دست گلچین دهر
صفای گل و گل ستانی زما
اجل بین چه سان بی مهابا ستان
ز سر سایه و سایبانی ز ما
بلند آیه نخل جماران شکست
سپیدار و سرو روانی ز ما.
زبارغمش قامت دل خمید
ز ماتم شکست استخوانی ز ما
مسیحاییت دامن خاک رفت
به افلاکیان میهمانی زما
به میهمانی لاله رفته است
شکوفا گل ارغوانی زما
پدر رفت و جان رفت و دلدار رفت
به جا مانده سوز نهانی ز ما
بگو خانه ی ما ست در کوی دوست
کسی گر بگیرد نشانی ز ما
نثار غمش آه غم دیدگان
دل و دیده ی خونفشانی زما.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:05

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی