منو
ای به خال لب دلدار گرفتارترین

ای به خال لب دلدار گرفتارترین

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 182 دریافت شده
در رحلت امام خمینی (ره) با اجرای گروه طوبی

ای به خال لب دلدار گرفتارترین
یار ناز از همه عشاق خریدارترین
روی برتافتی از فتنه تزویر و ریا
ای به بازار جهان از همه بیزار ترین
از چشم به خون خفته عشاق تو آه
از آن چشم به هم بسته ی بیدار ترین

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:26

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی