منو
از غم دوست در این میکده فریاد کشم

از غم دوست در این میکده فریاد کشم

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 562 دریافت شده
در رحلت امام خمینی (ره) با اجرای علیرضا وکیلی منش

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:45

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • امیدوارم در شعاع مهر حضرت دوست همواره جانتان آفتابی باشد با درود و دعا ناصرعزیزخانی
  • به صورت زنده پخش شود برنامه

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی