منو
سرمایه ات خرج مسلمانی ما شد

سرمایه ات خرج مسلمانی ما شد

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 45 دریافت شده
با اجرای هادی گرسویی

سرمایه ات خرج مسلمانی ما شد

حق مسلمانی ما با تو ادا شد

دستت کلید قفل های بسته بوده

پیغمبر از دستان تو حاجت روا شد

تو اجر زحمت های احمد بودی اما

مزد تو بانو! حضرت خیرالنسا شد

مادر بزرگی مثل تو دارد,جز این نیست

زینب اگر آیینۀ زهرا نما شد

ای داغ تو بر سینۀ خاتم نشسته

بی تو درون قلب زهرا غم نشسته

در عفتت مریم کنیز صبح و شامت

آسیه خدمت می کند, هاجر سلامت

مال و منال و هستی ات شد خرج اسلام

احمد به حیرت مانده در نوع مرامت

حق است اگر در رتبه ات عمری بگوئیم

دین خدا یکجا سند خورده به نامت

زهرا فقط در داما نو رشد کرده

ای مادر زهرا همین بس در مقامت

با این که بر عرش خدایت پا نهادی

رفتی و داغی بر دل زهرا نهادی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:54

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی