منو
برخیز سحر که گاه راز است تو را

برخیز سحر که گاه راز است تو را

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 2102 دریافت شده
اجرای نغمه ی مذهبی توسط گروه هم خوان، با مضمون فرا رسیدن ماه رمضان

برخیز سحر که گاه راز است تو را
هنگام مناجات و نماز است تو را
نومید ز درگاه خداوند مشو
پیوسته در توبه فراز است تو را

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی