منو
گرفته ابر ماتم جان ما را

گرفته ابر ماتم جان ما را

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 484 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی با اجرای تکخوان و همراهی گروه کر

متن: گرفته ابر ماتم جان ما را
حریم غمگن دردآشنا را
مگر از بام هستی بر گرفتند
فروغ آفتاب هل اتی را
مگر در دامن محراب کشتند
امیر مومنان شیر خدا را
درون آه شبگون کوفه از شرم
شد آن شب تا نبیند ماجرا را
به خون آغشته مرآت خدا بین
خسوف آفتاب هل اتی
چو بر خاک سیه خون خدا ریخت
شرر بر خرمن ارض و سما ریخت
در این اندوه، جان مجتبی سوخت
ز دیده خون شهید کربلا ریخت
علی کز ماتمش در باغ جنت
سرشک خون ز چشم انبیا ریخت

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی