منو
امشب وجود را شرف دیگر آمده

امشب وجود را شرف دیگر آمده

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 112 دریافت شده
خواننده : محمد صادقی
نغمات مذهبی به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

امشب وجود را شرف دیگر آمده
در جلوه آن جمال خدا منظر آمده
در شام تیره مهر جهان گستر آمده
دوران تیره روزی و غم بر سر آمده
بر جن و انس و حور و ملک رهبر آمده
عید امام صادق و پیغمبر آمده
عالم محیط جلوه ی دادار سرمد است
ملک وجود یکسره خلد مخلد است
هرسو که رو نهی، عیان حسن احمد است
در جلوه آفتاب جمال محمد است
از آفتاب بر همه روشن تر آمده
عید امام صادق و پیغمبر آمده
امشب رسل رسول خدا را صدا زنند
هریک دم از ثنای محمد جدا زندد
دست دعا به دامن آن مقتدا زنند
بت های کعبه دم به رسول خدا زنند
گویند بت شکن به سوی داور آمده
ای آفتاب جلوه نمایی مبارک است
ای حسن غیر، پرده گشایی مبارک است
ای بزم شب فروغ خدایی مبارک است
ای بردگان، طلوع رهایی مبارک است
دوران زورگویی و طغیان سر آمده

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی