منو
تمام آفرینش غرق نور است

تمام آفرینش غرق نور است

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 100 دریافت شده
خواننده : علی آبادی
نغمات مذهبی به مناسبت ولادت امام جعفر صادق (ع)

تمام آفرینش غرق نور است
زمین و آسمان غرق سرور است
همه جود و همه شادی و شور است
جهان باغ جنان دیگر آمد
دو مشعلدار حی داور آمد
امام صادق و پیغمبر آمد
جمال حی سرمد را ببینید
محمد را محمد را ببینید
چراغ و چشم احمد را ببینید
دو جانان و دو نیکو رهبر آمد
فروزان در فروزان کوکب آمد
یکی بنیانگذار مکتب آمد
یکی تنها رئیس مذهب آمد
خدا را مظهر آمد مظهر آمد

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی