منو
ای چراغ دانشت گیتی فروز

ای چراغ دانشت گیتی فروز

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 87 دریافت شده
خواننده : علی آبادی
نغمات مذهبی با اجرای تکخوان

ای چراغ دانشت گیتی فروز
تا قیامت پیشتاز علم روز
آفرینش را کتاب ناطقی
اهل بینش را امام صادقی
نور دانش از چراغ علم تو
لاله می روید ز باغ حلم تو
اهل دانش سائل کوی تو اند
تشنه کامان لب جوی تو اند
نیست تنها شیعه مرهون دمت
ای گدای علم و عرفان، عالمت

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی