منو
گوهر دریای ما را آبرویی دیگر است

گوهر دریای ما را آبرویی دیگر است

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 606 دریافت شده
خواننده : شهرام ناظری
آواز اخلاقی و عرفانی

گوهر دریای ما را آبرویی دیگر است
نوش کن جام می ما، کز سبویی دیگر است
دیگران فردوس می خواهند، ما دیدار یار
همت عالی ما را جستجویی دیگر است
رنگ عشق و بوی معشوق است رنگ و بوی ما
در میان عاشقان این رنگ و بویی دیگر است
ما به جاروی مژه، خاک درش را رفته ایم
لاجرم ما را در این در آبرویی دیگر است

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی